Offentligt tilskud

Du kan søge om offentligt tilskud (helbredstillæg), hvis du er pensionist og/eller særligt vanskeligt økonomisk stillet.

Klinisk Tandtekniker Ann Højbert har indgået prisaftale med Billund Kommune. Det betyder, at du kan få tilskud på helt op til 85% af den pris, der er aftalt i prisaftalen for den givne tandprotese og det udførte arbejde (afhængig af formueforhold).

I særlige tilfælde kan du søge om et personligt tillæg til at dække den resterende del af udgiften.

Klinisk Tandtekniker Ann Højbert er naturligvis behjælpelig med alt det praktiske omkring ansøgningen til kommunen.

Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, kan du også herigennem opnå tilskud til din tandprotese.

Du kan ikke få helbredstillæg, hvis din såkaldte likvide formue er over kr. 95.800,- (2023).
Likvid formue er indestående i pengeinstitut, kontanter, obligationer, aktier, pantebreve, investeringsbeviser og andre værdipapirer. Friværdi i fast ejendom medregnes ikke i din likvide formue.

Er du gift eller har en samlever, bliver din ægtefælles/samlevers formue regnet med i formueopgørelsen.