Vigtig info om Corona/Covid-19

Sundhedsmyndighederne tillader under Covid-19 pandemien regelmæssig diagnostisk undersøgelse, kontrol, forebyggelse og behandlende tandpleje for befolkningen.

Klinikkens åbningstider er derfor uændrede for både telefonisk kontakt og behandling:
Mandag – torsdag kl. 8.00 – 16.00
Fredag kl. 8.00 – 12.00

Vi tager på klinikken alle nødvendige forholdsregler og bestræber os på i alle henseender at minimere risikoen for smittespredning af Corona/Covid-19 virus.

Vi foretager ved hver behandling en konkret klinisk vurdering i relation til smitterisikoen for patienter og personale og har herudover bl.a. iværksat flg. tiltag:

● De nationale infektionshygiejniske retningslinier følges nøje i klinikken

● Vi anvender værnemidler (mundbind, briller og beskyttelsesdragt)

● Hyppigheden af rengøring og afspritning på klinik og venteområde er intensiveret

● Der behandles færre patienter dagligt for at minimere omfanget af ventende patienter

● Evt. ventende patienter/pårørende placeres med min. 2 meters afstand i venteværelset

● Aviser, blade, kaffe- og vandkander er fjernet fra venteværelset

● Alle patienter og pårørende skal benytte håndsprit ved ankomst (forefindes i venteværelset)

● Alle patienter og pårørende skal bære mundbind ved ankomst og i venteværelset

● Patienter, der er i karantæne eller har mistanke om smitte (feber, hoste, forkølelse, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed), må IKKE gå ind i venteværelset – men skal kontakte os telefonisk for aftale og videre forløb.

Vi tilpasser os naturligvis løbende i forhold til udviklingen og myndighedernes anvisninger.

Med venlig hilsen
Klinisk Tandtekniker
Ann Højbert