Tandudtrækningsprotese

Ved en tandudtrækningsprotese – også kaldet immidiatprotese – er det vigtigt, at behandlingen starter hos Klinisk Tandtekniker Ann Højbert. Her udarbejdes en behandlingsplan, og du henvises til en tandlæge for selve tandudtrækningen.

Tandudtræknings-/immidiatprotesen indsættes umiddelbart efter tandudtrækningen. Det har flere fordele. Du skal ikke gå uden tænder, og du bevarer dit udseende. Protesen beskytter tandudtrækningsområdet og er med til at stoppe evt. blødninger og skåner tillige knoglen, mens du heler i munden.

I de første 6 måneder ændrer kæbeknoglen sig så meget, at protesens bund skal efterfyldes med en midlertidig blød underforing. Denne behandling gentages efter behov, normalt 2-3 gange.

Du skal påregne en del tilretninger af protesen i denne periode. Efter ca. 6-12 måneder skal protesen rebaseres, dvs. den skal udfyldes med en ny fast blivende bund.

Tandudtræknings-/immidiatprotesen kan både være en helprotese og en delprotese/unitor.