Vigtig info om Corona/Covid-19

Sundhedsmyndighederne tillader med virkning fra 20. april igen regelmæssig diagnostisk undersøgelse, kontrol, forebyggelse og behandlende tandpleje for befolkningen.

Vi udvider derfor åbningstiderne for telefonisk kontakt og behandling til:
Mandag – torsdag kl. 8.00 – 16.00
Fredag kl. 8.00 – 12.00

Opstår et akut behov uden for den aktuelle åbningstid, kan du indtale dit navn og telefonnummer på vor telefonsvarer – og vi kontakter dig herefter snarest muligt.

Vi tager på klinikken alle nødvendige forholdsregler og bestræber os på i alle henseender at minimere risikoen for smittespredning af Corona/Covid-19 virus.

Vi foretager ved hver behandling en konkret klinisk vurdering i relation til smitterisikoen for patienter og personale og har herudover bl.a. iværksat flg. tiltag:

●  De nationale infektionshygiejniske retningslinier følges nøje i klinikken

●  Vi anvender værnemidler (mundbind, briller og beskyttelsesdragt)

●  Hyppigheden af rengøring og afspritning på klinik og venteområde er intensiveret

●  Der behandles færre patienter dagligt for at minimere omfanget af ventende patienter

●  Evt. ventende patienter/pårørende placeres med min. 1 meters afstand i venteværelset

●  Aviser, blade, kaffe- og vandkander er fjernet fra venteværelset

●  Alle patienter skal benytte håndsprit ved ankomst (forefindes i venteværelset)

●  Patienter, der er i karantæne eller har mistanke om smitte (feber, hoste, forkølelse, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed), må IKKE gå ind i venteværelset – men skal kontakte os telefonisk for aftale og videre forløb.

Vi tilpasser os naturligvis løbende i forhold til udviklingen og myndighedernes anvisninger.

Med venlig hilsen
Klinisk Tandtekniker
Ann Højbert